#SF_CRacker

#SF_CRacker – SFCR (Raport o wypłacalności i kondycji finansowej) to raport dostępny na stronach www zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące działalności tych zakładów.
SFCR zawiera dane jakościowe oraz ilościowe w zakresie działalności biznesowej zakładu, systemu zarządzania, profilu ryzyka, wyceny do celów wypłacalności oraz zarządzania kapitałem. Raport ma zdefiniowaną zawartość i zawiera formularze określone w przepisach.

Raport powinien być zrozumiały dla jego odbiorców, również nieprofesjonalnych uczestników rynku, a jego streszczenie powinno podkreślać wszystkie istotne zmiany. Formularze ilościowe, które wchodzą w skład SFCR, powinny być w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.

Cel raportu – zwiększenie transparentności rynku ubezpieczeniowego
Siła tkwi w danych, a dzięki nim możemy podejmować właściwe decyzje. Wspólnie stwórzmy narzędzie, które nas w tym wesprze.

Zadanie:
Stworzenie narzędzia, które umożliwi zbieranie elektronicznych raportów SFCR publikowanych przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji i zamieni je tak, aby można było poddać je efektywnej analizie.

Zadanie obejmuje też przygotowanie agregatów danych, streszczeń oraz porównań treści, które posłużą stworzeniu podsumowań działalności zakładów.

Odszukajcie, złapcie i złamcie SFCR, żeby kontrolować rynek! Wszystkie tajemnice ukryte są w plikach. Aby to zrobić musicie:

 • być jak Sherlock i odnaleźć wszystkie SFCRy
 • poruszać się po sieci jak Spiderman
 • być jak Lord Vader i przejąć pliki SFCR
 • być wytrwali jak Kapitan Ameryka w dążeniu do celu
 • być sprytni i przebiegli jak Loki
 • nigdy nie wątpić w swoją misję jak Wonder Woman
 • używać swoich supermocy jak Jedenastka
 • być jak Mojo Jojo, żeby stworzyć #SF_CRacker

Wszystkie informacje dostępne będą w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Dostarczymy Wam:

 • formularze, które powinny być publikowane przez zakłady,
 • przepisy, które powinny być spełnione,
 • niezbędne słowniki do wykorzystania w narzędziu,
 • naszą wiedzę i wsparcie przez cały czas trwania wydarzenia.

Technologia:
W celu pozyskania i obróbki danych proponujemy wykorzystanie środowiska Python. Jeżeli chodzi o wizualizację danych, tak jak w przypadku pierwszego wyzwania, dozwolone są wszystkie dostępne frameworki frontendowe.

Liczymy na Was!