Anna

Wojczakowska

Zastępca Dyrektora w Departamencie Bankowości Komercyjnej

#DEPO_Predator

W nadzorze bankowym od ponad 20 lat. Jako zastępca dyrektora kieruje zespołami odpowiedzialnymi za nadzór i monitorowanie ryzyka banków komercyjnych. Mój obszar zainteresowania skupiony jest na holistycznym spojrzeniu na sektor banków komercyjnych, m.in. przetwarzanie danych do analiz i projektowanych działań, budowa modeli do oceny ryzyka, wyzwania związane z wdrożeniem przepisów, również w zakresie nowych technologii i ESG.
Zdobyłam wykształcenie na kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Podnosiłam swoje kwalifikacje, także poprzez studia z zakresu analiz bankowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Fintech na Uniwersytecie Warszawskim, a także z zakresu psychologii w SWPS.