Daria

Ringwelska

Z-ca dyrektora, Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego, UKNF

#SF_CRacker

Posiada ponad 17-letni staż pracy w Urzędzie KNF. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego kieruje zespołami odpowiedzialnymi za bieżący nadzór, monitorowanie ryzyka czy analizę wymogów kapitałowych wraz z oceną sytuacji wypłacalnościowej zakładów ubezpieczeń. W UKNF, od początku jej zadania skoncentrowane były na systemie Wypłacalność II (m.in. badaniach ilościowych wpływu (QIS), formule standardowej SCR), testach stresu czy analizach ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. W ramach swojej roli, od 2007 roku aktywnie uczestniczy w działaniach EIOPA, obecnie jest członkiem Komitetu ds. Proporcjonalności.
Daria posiada wykształcenie ekonomiczne, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, a od 2023 roku Executive MBA.