Mariusz

Smętek

Dyrektor, Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego, UKNF

#SF_CRacker

Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w nadzorze nad sektorem ubezpieczeniowym, zdobyte w PUNU oraz UKNUiFE. W UKNF odpowiada za bieżący nadzór na zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji. Jego główne zainteresowania obejmują systemy wczesnego ostrzegania, analizy finansowe, oceny ratingowe, bazy danych i sprawozdawczość ubezpieczycieli, modelowanie i prognozowanie rynków finansowych.
Od powstania EIOPA jest zastępcą członka Rady Organów Nadzoru EIOPA, w latach 2016 – 2020 był członkiem Komitetu ds. Ryzyka i Stabilności Finansowej EIOPA.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – ukończył Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku – Studium Podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.