Damian

Oktaba

Kierownik, Departament Innowacji Finansowych Fintech

#DEPO_Predator

Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Monitorowania Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech w UKNF. Project Manager z doświadczeniem w sektorze finansowym (bankowość i analiza).