Jan

Ziomek

Kierownik Zespołu Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu KNF

#FakeJobHunter

Kierownik Zespołu Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu KNF. Jego Zespół realizuje zadania związane z Programem Innovation Hub, wydawaniem interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, jak również podejmowaniem innych czynności związanych z wspieraniem rozwoju innowacji finansowych. Brał udział w opracowaniu m.in. Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, Ostrzeżenia Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami) oraz Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. Z wykształcenia prawnik, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.