Mateusz

Włodarczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych FinTech

#DEPO_Predator

Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, gdzie realizował zadania związane m.in. z zapewnieniem zgodności wdrażanych nowych technologii, audytami, ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania. Projektował procesy AML i narzędzia wspierające realizację i automatyzację procesów.
Od 2019 r. w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego realizuje zadania związane z rozwojem rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technologicznych innowacji. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych FinTech wspierając m.in. Zespoły Strategii, analiz i monitorowania innowacji, Analiz OSINT i rozwój narzędzi SupTech.
Z wykształcenia finansista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany project manager i analityk biznesowy.