Zbigniew

Wiliński

Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych, FinTech

FinTech

W latach 2017-2019 w Ministerstwie Finansów zastępca dyrektora departamentu analiz oraz departamentu poboru podatków kierował projektami JPK_VAT (Projekt JPK_VAT został nagrodzony wyróżnieniem w 2018r. przez PMI Poland Chapter) oraz MinFinTech, który miał na celu pozyskiwanie innowacyjnych narzędzi informatycznych do poprawy skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej realizowany w ramach GOVTECH Polska.   Pełnił funkcję mentora i ambasadora GovTech Polska. Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tematach nowoczesnych rozwiązań analitycznych, pozyskiwania informacji w internecie, e-commerce oraz oszustw podatkowych.
Od 01 października 2019 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie nadzoruje wiele projektów w zakresie wspierania rozwoju innowacji finansowych w Polsce.